Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities, 3 oktober 2019

Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities, 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober organiseert het Platform Bodembeheer de bijeenkomst “Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities in de stad”. De bijeenkomst gaat in op het stedelijk gebied, haar (ondergrondse) drukte en de noodzaak om fundamenteel anders met de stadsbodem om te gaan. Het Platform Bodembeheer organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (UP) en de ondergrondregisseurs/stadsbodemmeesters van de vijf grootste steden van Nederland.

De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 17.00 in de Centrale bibliotheek van Rotterdam (Hoogstraat 110, klik hier voor een routebeschrijving),

Het is vol in de ondergrond in steden!
Onze steden hebben te maken met een bodem die overvol is, en de ruimtedruk neemt de komende jaren alleen maar toe. De ontwikkeling en geplande inbreiding van een duurzame openbare ruimte, inclusief energiesystemen, overige ondergrondse infrastructuur, maatregelen voor klimaatadaptatie zoals vergroening en waterberging, vraagt om steeds meer ruimte in de ondergrond én bovengrond in steden. De opgave is complex en vraagt van ons om een nieuwe benadering van de bovengrond én ondergrond. Er is een kanteling in onze denkwijze over de bodem nodig, zo luidt de hartenkreet vanuit de vijf grootste steden.

De bodem wordt nog te vaak gezien als één van de aspecten waar rekening mee te houden in een gebiedsontwikkeling, maar zal meer leidend moeten zijn om steden leefbaar en bereikbaar te houden. De bodem is het fundament van de stad. Nu al worden bouwprojecten uitgesteld of afgelast vanwege het ontbreken van ondergrondse ruimte voor de noodzakelijke aansluitingen.

Doel van de bijeenkomst is om met elkaar vast te verkennen wat handelingsperspectieven zijn om met de schaarste in de ondergrond om te gaan, waarbij we ons focussen op het stedelijk gebied. In de bijeenkomst maken we gebruik van de ervaringen in diverse steden en van de projecten die binnen het kennisprogramma van het UP zijn uitgevoerd.

Convenant Bodem en Ondergrond
Zowel op dit moment als in de afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld in de projecten van het kennisprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond. Deze projecten bestrijken heel Nederland en een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er ook allerlei netwerken in regio’s actief die aan deze opgaven werken. Het is tijd om de regio, de netwerken, de kennis en de opgaven met elkaar te verbinden. Het Platform Bodembeheer organiseert daarom dit jaar een viertal regiobijeenkomsten waarin maatschappelijke opgaven gekoppeld worden aan het bodemwatersysteem. De bijeenkomst op 3 oktober is de tweede regiobijeenkomst in de reeks en gaat over het stedelijk gebied.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met werken in de grond in een grootstedelijke omgeving. Dus niet alleen voor beleidsmakers of bodemadviseurs, maar juist ook voor stedelijk ontwerpers, beheerders van ondergrondse ruimte en infrastructuur, beheerders van stedelijk groen en water, beheerders van archeologie, trekkers van de Omgevingswet-kerninstrumenten.

Tijd

Onderdeel

Spreker

13:00

Inloop met koffie en thee

13:30

Opening

Dagvoorzitter Will Kovacs  (gemeente Rotterdam)

13:45

Inleiding kennisprogramma

Jos van Wersch (uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond)

13:55

Keynote ‘kanteling in de bodem’

Gemeente Rotterdam

14:15

Pitches steden en kennisprojecten over deelsessies

Sessieleiders

14:30

Koffie en thee

14:50

Deelsessies

‘Vol onder Maaiveld’ over de drukte aan kabels en leidingen in de stedelijke ondergrond

Edith Boonsma (COB)

‘Samen de diepte in’ over het tot stand komen van omgevingsvisies

Marco Vergeer (RoyalHaskoningDHV) ism diverse gemeenten

‘Bodemkwaliteit in de omgevingswet’ welke bodemkwaliteiten moeten we meenemen in omgevingsbeleid en hoe doe je dat?

Marije Ploeg (RoyalHaskoningDHV)

Integraal ontwerpen in de gemeentelijke ondergrond

Lidwien Besselink (Gemeente Amsterdam)

16:15

Terugkoppeling/afsluiting

Welke kantelingen zijn er nodig om het stedelijk gebied op lange termijn gezond en leefbaar te houden? Hoe kunnen we aan alle opgaven ruimte geven? De benodigde kantelingen op het gebied van inhoud/proces/beleid worden besproken

Sessieleiders en de aanwezigen o.l.v. de dagvoorzitter

16:45

Borrel

U kunt zich hier aanmelden.