Home  »  Richtlijn herstel en beheer bodemkwaliteit

Richtlijn herstel en beheer bodemkwaliteit

Informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer

De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit ontsluit informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer. Bij bodem- en waterbodembeheer gaat het om maatregelen en voorzieningen gericht op het herstellen, behouden en versterken van de functionele (water)bodemkwaliteit.

Direct naar:
> www.bodemrichtlijn.nl

www.bodemrichtlijn.nl bevat informatie over:

 • bodembeleid
 • bescherming van de bodem
 • bouwstoffen en afvalstoffen
 • bodemonderzoek
 • sanering van bodemverontreiniging
 • communicatie over bodemverontreiniging
 • contractvormen voor sanering
 • evaluatie van uitgevoerde bodemsameringen
 • grondstromen
 • handhaving
 • kwaliteitszorg
 • sturing bij langlopende in-situ saneringen
 • kostenbeheersing