Home  »  ENBONieuws   »   Samenwerking, kennisuitwisseling, verbeteren en optimaliseren

Samenwerking, kennisuitwisseling, verbeteren en optimaliseren


Dick Westgeest – eigen foto 

Water loopt als een blauwe draad door zijn loopbaan. Als zoon van een kweker van bloembollen, had hij oog voor de omgeving, met name op de effecten van de grondwaterstand op de groei van hyacinten en bestrijdingsmiddelen op het nabijgelegen waterwingebied. Na zijn studie stond water centraal in zijn maatschappelijke loopbaan. Zijn belangstelling voor bodemenergie werd in de negentiger jaren gewekt doordat Brabant Water te maken had met warmte- en koude-installaties in de omgeving van waterwingebieden. Deze kreeg een extra impuls toen hij door de Gemeente Breda werd gebeld met de vraag onderzoek te doen naar warmte- en koudeopslag. Van het een kwam het ander: ‘Binnen de kortste keren werd het WKO-concept van het Gemeentekantoor uitgebreid naar het Chassée theater en het Casino en hadden we drie participanten voor een centrale installatie.’

Voordelen van warmte- en koudeopslag
De voordelen van het gebruik van warmte- en koudeopslag zijn legio: Het rendement is hoog, het is overal beschikbaar, is niet afhankelijk van zon of wind en er is geen sprake van geluidhinder of horizonvervuiling. Je kunt de energie makkelijk opslaan en er zijn nauwelijks verliezen. Warmte- en koudeopslag levert én warmte én koude dat met de klimaatverandering en de komst van hete zomers belangrijker wordt. Dick Westgeest: ‘Het rendement staat of valt bij goede installaties en bij een goed onderhoud en beheer. Alleen als je zorgt voor een juiste inregeling kun je een bron of meerdere bronnen in balans houden.’

Oprichting Gebruikersplatform Bodemenergie
Zoals de naam al zegt is het Gebruikersplatform Bodemenergie voor de gebruikers. Het zet zich in voor het optimaal gebruik maken van energie uit de bodem middels warmte- en koudeopslag. Dick Westgeest: ‘Dit doen wij door kennis en ervaringen te delen met eindgebruikers van bodemenergie. In de praktijk zag je vaak dat de WKO-installaties niet altijd even optimaal werkten en onvoldoende rendement opleverden. Ik vond het noodzakelijk daar iets aan te doen. Een installatie voor WKO-opslag is geen kwestie van plug & play: regelmatig moet de inregeling van de installatie worden gecheckt. Het is maatwerk waarbij ook de balans tussen de warme en koude put enorm belangrijk is. Een juist ontwerp voor de installatie en monitoring van de resultaten is in dat kader essentieel.’

De WKO-scan
‘Dat is ook de reden dat we een aantal instrumenten hebben ontwikkeld die we aan de leden van het Gebruikersplatform aanbieden. Een daarvan is de WKO-scan. Tijdens een WKO-scan gaat een ervaren WKO-specialist, in opdracht van het gebruikersplatform, bij een eindgebruiker de bestaande installatie onderzoeken. Hij kan tijdens die scan onregelmatigheden of zelfs gebreken ontdekken in met name de systeemconfiguratie of de regeling. Op basis van zijn waarnemingen kan de eindgebruiker dan opdracht geven om die zaken te laten herstellen. Inmiddels hebben we enkele tientallen WKO-scans gedaan, onder andere voor het Rijksvastgoedbedrijf maar ook voor Tivoli Vredenburg of het PWN-kantoor in Noord-Holland. De WKO-scan heeft altijd geleid tot een grote verbeteringen in het belang van de eindgebruiker.’

Second opinion
‘De WKO-scan is een succes,’ vertelt Dick. ‘Maar daarnaast bleek ook dat er wel eens missers in het ontwerp zaten. Zo hebben we de Second Opinion ontwikkeld, een nieuwe dienst die bedoeld is om eindgebruikers te helpen in de fase vóór de opdrachtverstrekking van de realisatie. Voordat een WKO-systeem wordt gerealiseerd kan een eindgebruiker ons vragen om een Second Opinion uit te voeren op het ontwerp van zijn systeem. Twee weten er nou eenmaal meer dan één en in de praktijk blijkt dit instrument zeer nuttig te zijn.’

Netwerkbijeenkomsten en kennissessies
Het Gebruikersplatform is geen adviesbureau. Dick Westgeest: ‘Wij zijn een netwerkplatform en dragen kennis over naar en wisselen kennis uit met eindgebruikers die van het comfort genieten van een WKO- installatie en er ook voor betalen. In dat kader organiseren we netwerkbijeenkomsten en kennissessies waarin we een brug slaan tussen overheden, organisaties, instellingen, commerciële partijen en eindgebruikers. Vragen spelen we door naar andere organisaties die wellicht een oplossing kunnen bieden aan de vragen stellende eindgebruiker. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het optimale gebruik van een WKO-installatie. Het Gebruikersplatform is een ledenorganisatie: we hebben nu ongeveer 80 leden afkomstig uit verschillende sectoren: van utiliteitsbouw, zorg en wonen tot en met de agrarische sector en de industrie.’

Verder uitbouwen
‘In de toekomst willen we ons gebruikersplatform uitbouwen. Dat betekent dat we onze diensten verder gaan versterken: onze netwerkfunctie, onze brugfunctie en onze kennisuitwisseling. Dat doen we onder meer door de organisatie van webinars, workshops, netwerkevenementen en cursussen. Daarbij zijn we altijd dienstbaar richting de eindgebruiker. Ook leveren we informatie over innovaties en verbeteringen van bijvoorbeeld warmtepompen. Ik ben ervan overtuigd dat bodemenergie de toekomst heeft. Daar is overigens nog niet iedereen van doordrongen. In het kader van de Regionale Energie Strategie spelen gemeenten een belangrijke rol. Vooral bij de kleinere gemeenten, die niet altijd goed op de hoogte zijn van de kansen en mogelijkheden van warmte- en koudeopslag, valt nog heel wat te winnen.‘

Meer informatie of lid worden van het Gebruikersplatform Bodemenergie, zie:
https://gebruikersplatform.bodemenergie.nl