Home  »  ENBONieuws   »   Nationaal Bodemtraineeship versnelt ontwikkeling

Nationaal Bodemtraineeship versnelt ontwikkeling

‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Dat zijn de vragen waarop we in de twee jaar tijd die het bodemtraineeship duurt, antwoord proberen te vinden. De net aan HBO of WO afgestudeerden werken in die periode vier dagen per week bij een organisatie in het werkveld van bodem en ondergrond. De vijfde dag is de traineedag die bestemd is voor persoonlijke ontwikkeling en projecten’, vertelt Sannah Nagelkerken, programmamanager bij het Nationaal Bodemtraineeship.


Sannah Nagelkerken – eigen foto

‘Het idee van het Bodemtraineeship ontstond vanuit een verkenning – waar het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond aan mee deed – naar de behoefte van het werkveld. Naar welke jonge professionals wordt gezocht? En de behoefte in het algemeen aan meer jonge mensen – door vergrijzing. Dit kon makkelijk worden ontwikkeld door het succesvolle Nationaal Watertraineeship. Dat leidde tot een vergelijkbaar programma voor de bodem en ondergrondwerkveld. Dit Nationaal Bodemtraineeship bestaat nu vier jaar en mag even succesvol worden genoemd’. Aan het woord is Sannah Nagelkerken, programmamanager bij het Nationaal Bodemtraineeship. ‘Tijdens de traineedagen bieden we de bodemtrainees een Persoonlijk Leiderschaps Programma (PLP) aan. Het is gericht op persoonlijke ontwikkeling, waarbij thema’s als samenwerking, communicatie en, vrij recent, vitaliteit voorbij komen. Samen met het Watertraineeship volgen zo’n honderd HBO of WO afgestudeerden dit traject. Zij zijn allen werkzaam binnen het werkveld, de een bij een universiteit, de ander bij een bedrijf, en weer een ander bij een overheid’.  

Persoonlijke begeleiding
‘Het PLP-programma bestaat uit trainingen, coaching en intervisie’, vervolgt Sannah. ‘Elke trainee heeft een persoonlijke coach en wordt daarnaast ook op de werkvloer begeleid. Gezamenlijk wordt een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opgesteld. Het doel: versnelling te geven aan de eigen ontwikkeling. De trainees zich sneller comfortabel te laten voelen op hun werkplek. Want wanneer je iets leuk vindt, kost dat minder energie’. Dat kan, geeft Sannah aan, ‘ook betekenen dat een trainee op zoek gaat naar een andere werkplek, in- of extern. “Waar voel ik mij goed” is de essentiële vraag’, te onderbouwen met het plaatsen van een stip op de horizon. Wat zijn jouw ambities? En passen die jou?’

Verbreding en verdieping
Als programmamanager volgt Sannah uiteraard ook de ontwikkelingen binnen het vakgebied. ‘Je ziet de laatste jaren een duidelijke verbreding binnen het werkveld. Actuele thema’s als de klimaatvraagstukken laten duidelijk hun sporen na. Dat geldt ook voor maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld rond de landbouw. En daarnaast vindt een letterlijke verdieping plaats, en dienen onderwerpen als geothermie zich aan’. Wat ze tegelijk ook constateert is dat veel kennis over bodem en ondergrond aan het verdwijnen is. Deels door vergrijzing, deels door vervanging tijdens eerdere economische recessies. ‘Ik zie een gat tussen junioren en senioren. De medioren ontbreken. Dat is zorgelijk, omdat de senioren aan het verdwijnen zijn. Dus waar aan de ene kant het vakgebied aantrekkelijker moet worden gemaakt voor jonge mensen, die nog over hun toekomst aan het nadenken zijn, moet ook hun ontwikkeling en begeleiding binnen het vakgebied voldoende geborgd worden. Meer aandacht, meer bekendheid hoe belangrijk bodem en ondergrond voor ons leven is. En daar hebben we jonge mensen voor nodig’. Het Nationaal Bodemtraineeship richt zich daarom bij uitstek op kennisdoorwerking en kennisdelen, ‘nauw aansluitend bij het gedachtengoed van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond’. ‘En’ benadrukt zij, ‘dat geldt voor alle lagen van kennis en kunde, met daarbij een zo groot mogelijk mate van diversiteit, want dat is de kracht en de duurzaamheid van het programma.’     

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.