Home  »  ENBONieuws   »   Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

Realiseren van Europese waterbeleidsdoelen

De doelgroep van deze beleidsbrief is een ieder begaan met het realiseren van de Europese waterbeleidsdoelen zoals die van de Kaderrichtlijn Water. Klik hier voor de beleidsbrief. 

De centrale boodschap in deze beleidsbrief is dat Europese waterbeleidsdoelen alleen kunnen worden gehaald wanneer er in het waterbeheer ook aandacht is voor sediment (kwantiteit en kwaliteit). Onderbouwd door het werk van SedNet (www.sednet.org), laat de Elbe als eerste stroomgebied zien hoe dit kan. In het stroomgebiedbeheerplan voor de Elbe zijn sediment kwesties nu expliciet geadresseerd. SedNet is verheugd met deze mijlpaal en is graag bereid haar expertise en ervaring te delen met beheerders van andere Europese stroomgebieden.

Het eerste exemplaar van de beleidsbrief is tijdens de SedNet conferentie overhandigd aan Dr. Raimund Mair van het Kaderrichtlijnwaterteam van Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. Dr. Mair gaf net daarvoor op uitnodiging zijn presentatie Relevance of sediment management in the context of river basin management planning (zie foto). Zijn presentatie sloot heel mooi aan op de SedNet beleidsbrief.