Home  »  ENBONieuws   »   SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

SIKB biedt onderzoeksprogramma KIBO onderdak

Daarmee kan het KIBO haar activiteiten als zelfstandig werkend onderzoeksprogramma continueren.

Binnen KIBO worden onderzoeksprojecten uitgevoerd in de vorm van gemengd gefinancierde businesscases van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. KIBO startte in 2016 en werd vanaf dat moment ondersteund door SBRCURNet. Deze organisatie is per 1 januari jongstleden opgeheven. Na onderzoek bleek SIKB de meest voor de hand liggende partner.

Net als KIBO is SIKB een (kennis)netwerkorganisatie, maar wel, in tegenstelling tot KIBO, als zelfstandig rechtspersoon. Waar KIBO zich met name richt op kennisontwikkeling en innovatie, legt SIKB de nadruk op kennisdoorwerking.

Het SIKB-bestuur en de partijen achter KIBO zien kansen tot synergie. Daar waar het onderzoeksprogramma KIBO zoekt naar meer manieren om de kennisopbrengst te verankeren, zijn de praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen en themabijeenkomsten van SIKB voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden zeer behulpzaam.

Kijk hier voor meer informatie over KIBO.