Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB

Themadag Toezicht bodem, georganiseerd door het PTB en VKB

Op deze themadag staan de verschillende beelden van en visie op het toezicht in het bodembeheer centraal. Sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven vertellen over hun ervaringen met het bodemtoezi
cht. Vanuit de uitvoering wordt belicht welke verschuivingen er in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de aard en de context van het bodemwerk. Op basis daarvan worden mogelijke denklijnen gepresenteerd voor de toekomstige invulling van bodemtoezicht en de uitvoering van het bodembeheer onder het regime van de Omgevingswet. Deze presentaties vormen de basis voor de workshops tijdens het middagprogramma, waarin u kunt meedenken over de toekomstige inrichting van het toezicht op de uitvoering het bodembeheer.
Deze themadag is vooral bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en bevoegde gezagen die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Uiteraard zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers én vertegenwoordigers uit de branche van harte welkom.
Deze themadag vindt plaats bij vergadercentrum ’Domstad’ te Utrecht.
Reserveer 29 mei 2018 alvast in uw agenda! Zodra het programma gereed is (naar verwachting eind april), kunt u zich opgeven voor de bijeenkomst