Home  »  ENBONieuws   »   Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

Uitslag Europese GeoERA call bekend: 15 projecten over duurzaam gebruik van onze ondergrondse voorraden

Zij is aardwetenschapper bij TNO en tevens programmamanager van GeoERA. ‘Het idee achter die Europese samenwerking is dat je alle nationale onderzoeksagenda’s op het gebied van de ondergrond naast elkaar legt, en met je partners van andere landen kijkt welk onderzoek je samen kunt oppakken. Door onze krachten te bundelen kunnen we met een veel grotere groep wetenschappers werken aan goede objectieve data en informatie als basis voor de vorming van Europees beleid.’

Europese Commissie
‘In januari 2017 zijn we begonnen, met een call voor het indienen van projectvoorstellen voor samenwerking tussen de Europese geologische diensten. GeoERA valt onder een ERA-NET, een tool van de Europese Commissie. Met de Europese Commissie hebben we afgesproken dat we internationaal onderzoek gaan doen op uitdagende geologische topics waar elk land in meer of mindere mate mee worstelt. Het programma subsidieert 15 projecten met een totaal budget van 30 miljoen euro. 10 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld door de Europese Commissie en 20 miljoen euro door de deelnemende geologische diensten zelf. ‘

Harmoniseren data
‘Alle gehonoreerde projecten zijn erop gericht bij te dragen aan een optimaal, veilig en duurzaam gebruik van de ondergrond, met betrekking tot geo-energie, grondwater en mineralenvoorraden. Wat in algemene zin opvalt aan deze projecten? Geothermie is bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd, met duurzaamheid en veiligheid van de ondergrond als belangrijke thema’s. Bij de grondwaterprojecten gaat het veelal over de effecten van klimaatverandering op de grondwatervoorraden en de kwaliteit van het grondwater. Daarnaast is een groot deel van de projecten ook gericht op harmonisatie van data over de grenzen heen. Elk land rapporteert weliswaar grondwater-, energie- en mineraalvoorraden, maar iedereen doet dat net even anders, met andere methodes en standaarden. Dat proberen we nu allemaal te harmoniseren zodat we het ook echt over hetzelfde hebben en we Europese kaarten kunnen gaan publiceren. Bijvoorbeeld een Pan-Europese kaart van grondwatervoorraden.’

Europese geologische dienst
‘GeoERA is een enorme stimulans om met elkaar te gaan werken. We hebben ons met z’n allen gecommitteerd om elk onze eigen nationale onderzoeksprogramma in te brengen en de overeenkomsten met elkaar te zoeken. We zien het ook als een opstap naar structurele samenwerking, we willen heel graag richting een soort Europese geologische dienst, om op die manier de Europese Commissie goed te kunnen bedienen.’

Hoge kwaliteit
‘Kijk je naar Nederland, dan zijn energie en grondwater dé onderwerpen. Daar gaan we veel in doen, ook met TNO. TNO participeert in 11 van de 15 onderzoeksprojecten. Daar zijn we inderdaad heel trots op, zeker omdat alle projectvoorstellen van hoge kwaliteit zijn, zo blijkt uit de review door internationale externe experts. Het bewijst dat wij met die Europese community goede ideeën kunnen ontwikkelen die van maatschappelijke waarde zijn én dat we er ook vol enthousiasme samen voor willen gaan.’

Van 3 tot en met 5 juli vindt in Brussel een kick-off evenement plaats voor de start van alle projecten. De projecten zullen drie jaar duren. Inmiddels is de basis voor het informatieplatform waarop de data uit alle projecten wordt verzameld al gelegd en toegankelijk via de webportal European Geological Data Infrastructure (EGDI). 

Voor meer informatie over GeoERA: kijk op www.geoera.eu