Home  »  Niet gecategoriseerd   »   Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer – 5 maart 2021

Digitale regiobijeenkomst platform bodembeheer – 5 maart 2021

Stikstof in relatie tot bodem en landgebruik

5 maart 2021 van 10.00 – 11.30 uur

Graag nodigen we u uit voor een online bijeenkomst over de stikstofproblematiek in relatie tot bodem en landgebruik op 5 maart 2021 van 10.00 tot 11.30 uur.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Initiatief Bewust Bodemgebruik in samenwerking met het Platform Bodembeheer.

Bodemambassadeur en professor Jan Willem Erisman verzorgt een inleiding over stikstof en wat er achter het huidige beleid en de berichtgeving in de media zit. Hij gaat onder meer in op een rapport van de Universiteit Leiden dat recent is uitgekomen en gaat over: “Nieuwe kaart van Nederland toont waar vermindering van stikstofuitstoot het effectiefst is”.

Vervolgens gaan we met de deelnemers in gesprek over potentiële oplossingsrichtingen vanuit het perspectief van bodem en landgebruik. en over de mogelijkheden om kennis, ervaring en energie voor deze oplossingen te delen.

Klik hier voor aanmelden.