Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Platform Bodembeheer
Welkom bij het Platform Bodembeheer

Kennis delen voor beter bodembeheer
Het Platform bodembeheer is opgericht in november 2000 om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen. Sinds die tijd heeft het platform zich zowel inhoudelijk als qua achterban ontwikkeld tot een breed bodemplatform met een actief adressenbestand van ruim 2000 bodemprofessionals.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

  • Een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals op 18 mei 2018
    Te gast bij de Provincie Utrecht, locatie: ASR-gebouw, Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
    U kunt zich hier aanmelden.

  • Warme overdracht op 5 juli 2018
    Te gast bij de Provincie Gelderland, locatie: Markt 11, 6811 CG Arnhem
    U kunt zicht hier aanmelden.


Afgelopen bijeenkomst: Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied

Maandagmiddag 11 december 2017, provinciehuis Overijssel

In het landelijk gebied bestaan meerdere functies naast elkaar zoals voedsel- en (drink)watervoorziening, natuur, recreatie, ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze functies zijn afhankelijk van een vitaal bodemsysteem. De kwaliteit van het bodemsysteem staat echter in veel gevallen onder druk door onduurzaam landgebruik. Er worden teveel eisen aan het systeem gesteld of functies worden suboptimaal gecombineerd in tijd en / of ruimte. Tijdens de bijeenkomst hebben we gekeken hoe we kunnen samenwerken in het landelijk gebied aan een goede bodemkwaliteit op lange termijn. Hoe ziet handelingsperspectief en –vrijheid er uit voor de verschillende betrokkenen. En hoe kunnen we waarde creëren door een multifunctioneel landgebruik met als doel een breder, rijker, vitaler gebruik van het landelijk gebied.

Een verslag en de presentaties vindt u onder archief.