Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Platform Bodembeheer
Welkom bij het Platform Bodembeheer

Kennis delen voor beter bodembeheer
Het Platform bodembeheer is opgericht in november 2000 om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen. Sinds die tijd heeft het platform zich zowel inhoudelijk als qua achterban ontwikkeld tot een breed bodemplatform met een actief adressenbestand van ruim 2000 bodemprofessionals.

__________________________________________________________________________________________

De eerstvolgende bijeenkomsten is:

Bodem in een veranderende omgeving - warme overdracht: hoe doen we dat? - 5 juli 2018

Te gast bij de Provincie Gelderland, locatie: Markt 11, 6811 CG Arnhem

In de Omgevingswet komen veel onderwerpen en opgaven samen. Gemeenten gaan straks eigen afwegingen maken over hoe ze grote maatschappelijke opgaven gaan uitwerken, onder meer in het beheer van watersystemen en bodemkwaliteit. De komst van de Omgevingswet betekent ook dat gemeenten een fors deel van de huidige provinciale taken ten aanzien van de chemische bodemkwaliteit zullen gaan uitvoeren. Om dit proces goed te begeleiden hebben de koepels van provincies en gemeenten een ‘warme overdracht’ afgesproken. Met als gezamenlijke constatering dat dit proces snel moet starten, want wachten totdat de Omgevingswet er is, is eigenlijk geen optie. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

U kunt zicht hier aanmelden.

__________________________________________________________________________________________

Een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals
Op 18 mei 2018 heeft het Platform Bodembeheer regiobijeenkomsten over Bodem en Ondergrond in Omgevingsvisie georganiseerd.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of "Sustainable Development Goals (SDGs)" van de Verenigde Naties zijn mondiale duurzaamheidsafspraken. Een groot aantal van deze duurzame doelenstellingen is gebaat bij een veerkrachtige en gezonde bodem. Het bodemsysteem levert diensten die de SDGs ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst hebben we de bijdrage van bodem aan de SDGs concreet gemaakt. We hebben daarbij gekeken naar handelingsperspectief voor de deelnemers en hoe de SDGs verankerd kunnen worden in de eigen organisatie en hoe we dit kunnen communiceren naar een breder publiek en bestuurders. Op de middag zijn zo’n 50 personen afgekomen afkomstig van verschillende soorten organisaties.

Kijk hier voor de presentaties. Klik hier voor het verslag van deze middag.