Home > Platforms > Platform Bodembeheer > Platform bodembeheer archief

Archief

BijeenkomstDatumLocatieVerslagen/presentaties (pdf)
   
Bodem, water en klimaat13-02-2020Provincie ZeelandPresentaties
Verslag
Nieuwe (onderzoeks)technieken12-11-2019Provincie Zuid-HollandPresentaties 
verslag

Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: stedelijk gebied
3-10-2019Gemeente RotterdamVerslag
Presentaties
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: de energietransitie9-07-2019HeerenveenVerslag
Presentaties
Bodembeheer van de toekomst18-6-2019Provincie Noord-BrabantVerslag
Presentaties
Bodem in een veranderde omgeving - warme overdracht5-7-2018Provincie GelderlandVerslag
Presentaties
Bodem: een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals18-5-2018Provincie Utrecht / a.s.r.Verslag
Presentaties
Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied11-12-2017Provinciehuis Overijssel
Verslag
Presentaties

Nut en Noodzaak Bodeminformatie

15-11-2017Eindhoven

Verslag
Presentaties

Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie

2-5-2017
18-5-2017
23-5-2017
1-6-2017

Leiden
Almelo
Utrecht
Groningen
Verslag
Presentaties Omgevingsvisie en UP
Presentaties Leiden
Presentaties Twente
Presentaties Utrecht
Presentaties Groningen

Gebiedsgericht samenwerken aan grondwater11-10-2016Van der Valk Den Bosch-VughtVerslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessies

Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem29-6-2016Waterschap Zuiderzeeland

Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessie

Nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond26-1-2016Provinciehuis
Zuid-Holland

Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessie

Ontwikkelen met het natuurlijk systeem: ondergrond als stevig fundament voor de toekomst25-3-2014Utrecht

Verslag 

Presentatie Hugo Jungen
(Prov. Utrecht)
 
Presentatie Hans Groot (Deltares / BwN2)
Presentatie Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAUW) 
Sessie 1 Proeftuinen Schiphol 
Sessie 2 Pilots zoetwatervoorziening Zeeland 
Sessie 3 Ijsselvechtdelta Overijssel 
Sessie 4 Ontdek de wondere wereld van de ondergrond 
Sessie 5 Kringlooplandbouw en Veenweide Utrecht

(Kring)loop naar de bodem                
Volg de concrete voorbeelden!
5-9-2013Den Bosch

Verslag
Plenaire presentaties
Sessie kringlopen verdienmodellen (GIDO BMF)
Sessie reststromen biobased economy  (Bioclear)
Geovolutie in afvalland (Kees en Renier van Rebel)

Bodemconvenant 27-6-2012 Deventer Verslag
plenaire presentaties, presentaties uit de sessies ondergrond (2x) en vaardigheden, prezi gebiedsgericht grondwaterbeheer, BQ-test
Omgevingsrecht 17-4-2012 Provinciehuis Gelderland Verslag
Presentaties
Bodeminformatie 12-10-2011 Provinciehuis Utrecht Verslag  
Plenaire presentaties, presentaties uit de sessies
Stellingen van 12 oktober
Bodem in de bebouwde omgeving 3-3-2011 Stadhuis gemeente Arnhem Verslag 
Openingspresentatie wethouder
Sessie praktijk 
Sessie verdieping/innovatie
Sessie verbreding 
Sessie bewustwording
Meet the Science 11-11- 2010 WUR, Wageningen Verslag  
Downloadpagina alle presentaties
10 jaar Platform Bodembeheer nov. 2010 nvt

Zie ook het artikel over 10 jaar platform bodembeheer in het blad "Bodem"

Convenant Bodem 8-10-16 juni 2010 Provinciehuizen Zuid-Holland, Overijssel en gemeentehuis Tilburg Verslag 
Downloadpagina alle presentaties
De Instrumentenparade 9-2-2010 Provinciehuis Zuid-Holland Verslag 
Bijlagen
Een tour langs de bodemvisies 8-9-2009 Provinciehuis Noord-Brabant Verslag 
*presentaties plenair en sessie 1,3,4,5
*bijlage bij sessie 2 (bodemwijzer)
*Overzicht posters bodemvisiemarkt
"Change", veranderend bodemwerkveld 19 en 26-3-2009 Provinciehuis Zuid-Holland en Groningen Verslag en presentaties: *Coalitievorming & participatie
*Communicatie
*Gebiedsontwikkeling (Den Haag)
*Gebiedsontwikkeling (Groningen)
Het belang van bodem in het landelijk gebied 4-11-2008 Provinciehuis Gelderland Verslag  
Bijlagen
In-situ:
Kennis benutten = Kansen zien
10-6-2008 Provinciehuis Utrecht Verslag
Bijlagen
Mag dat met grondstromen? -dag 6-3-2008 Provinciehuis Overijssel *Verslag
*Bijlage 1
*Bijlage 2
*Bijlage 3
BQ test 2007
"The revenge"
27-11-2007 Bodembreed, Lunteren Verslag
BQ-test '07
Bodem en Klimaat 5-11-2007 Provinciehuis Zuid-Holland Verslag  
Bijlagen
Op zoek naar de bodemgraal 5-7-2007 Provinciehuis Noord-Brabant Verslag  
Fietsroute
AKW den Bosch
Bodemsanering, een stap verder feb. 2007 TNO Utrecht Verslag 
Bijlagen
Nazorg juni 2006 Provinciehuis Utrecht Verslag
Bijlagen
De Bodemagenda mrt 2006 Den Haag, Zwolle Presentaties
Nationale BQ-test december 2005 ................................    Bodembreed, Lunteren BQ test '05