Home > Platforms > Platform Bodembeheer > Platform bodembeheer archief

Archief

Presentatie
BijeenkomstDatumLocatieVerslagen/presentaties (pdf)
Nuttige toepassing grond en bagger – cruciaal voor de verbouwing van Nederland28-6-2022Provincie UtrechtPresentatie
Verslag
Versterking van het bodemstelsel29-3-2022OnlinePresentatie
Verslag
Een bewogen bodemjaar 2021; en er komt meer aan!25-11-2021OnlineVerslag
Circulariteit en grondstromen12-10-2021OnlineVerslag
Presentatie
Bodem in de omgevingsvisie
14-09-2021OnlineVerslag
Klimaatadaptie en vitale bodem22-04-2021OnlinePresentatie 
Verslag
Stikstof in relatie tot bodem en landgebruik5-03-2021
OnlineVerslag
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: vitale bodem en landelijk gebied8-10-2020Onlineverslag
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond bodem, water en klimaat13-02-2020Provincie ZeelandPresentaties
Verslag
Nieuwe (onderzoeks)technieken12-11-2019Provincie Zuid-HollandPresentaties 
verslag

Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: stedelijk gebied
3-10-2019Gemeente RotterdamVerslag
Presentaties
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: de energietransitie9-07-2019HeerenveenVerslag
Presentaties
Bodembeheer van de toekomst18-6-2019Provincie Noord-BrabantVerslag
Presentaties
Bodem in een veranderde omgeving - warme overdracht5-7-2018Provincie GelderlandVerslag
Presentaties
Bodem: een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals18-5-2018Provincie Utrecht / a.s.r.Verslag
Presentaties
Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied11-12-2017Provinciehuis Overijssel
Verslag
Presentaties

Nut en Noodzaak Bodeminformatie

15-11-2017Eindhoven

Verslag
Presentaties

Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie

2-5-2017
18-5-2017
23-5-2017
1-6-2017

Leiden
Almelo
Utrecht
Groningen
Verslag
Presentaties Omgevingsvisie en UP
Presentaties Leiden
Presentaties Twente
Presentaties Utrecht
Presentaties Groningen

Gebiedsgericht samenwerken aan grondwater11-10-2016Van der Valk Den Bosch-VughtVerslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessies

Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem29-6-2016Waterschap Zuiderzeeland

Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessie

Nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond26-1-2016Provinciehuis
Zuid-Holland

Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessie

Ontwikkelen met het natuurlijk systeem: ondergrond als stevig fundament voor de toekomst25-3-2014Utrecht

Verslag 

Presentatie Hugo Jungen
(Prov. Utrecht)
 
Presentatie Hans Groot (Deltares / BwN2)
Presentatie Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAUW) 
Sessie 1 Proeftuinen Schiphol 
Sessie 2 Pilots zoetwatervoorziening Zeeland 
Sessie 3 Ijsselvechtdelta Overijssel 
Sessie 4 Ontdek de wondere wereld van de ondergrond 
Sessie 5 Kringlooplandbouw en Veenweide Utrecht

(Kring)loop naar de bodem                
Volg de concrete voorbeelden!
5-9-2013Den Bosch

Verslag
Plenaire presentaties
Sessie kringlopen verdienmodellen (GIDO BMF)
Sessie reststromen biobased economy  (Bioclear)
Geovolutie in afvalland (Kees en Renier van Rebel)

Bodemconvenant 27-6-2012 Deventer Verslag
plenaire presentaties, presentaties uit de sessies ondergrond (2x) en vaardigheden, prezi gebiedsgericht grondwaterbeheer, BQ-test
Omgevingsrecht 17-4-2012 Provinciehuis Gelderland Verslag
Presentaties
Bodeminformatie 12-10-2011 Provinciehuis Utrecht Verslag  
Plenaire presentaties, presentaties uit de sessies
Stellingen van 12 oktober
Bodem in de bebouwde omgeving 3-3-2011 Stadhuis gemeente Arnhem Verslag 
Openingspresentatie wethouder
Sessie praktijk 
Sessie verdieping/innovatie
Sessie verbreding 
Sessie bewustwording
Meet the Science 11-11- 2010 WUR, Wageningen Verslag  
Downloadpagina alle presentaties
10 jaar Platform Bodembeheer nov. 2010 nvt

Zie ook het artikel over 10 jaar platform bodembeheer in het blad "Bodem"

Convenant Bodem 8-10-16 juni 2010 Provinciehuizen Zuid-Holland, Overijssel en gemeentehuis Tilburg Verslag 
Downloadpagina alle presentaties
De Instrumentenparade 9-2-2010 Provinciehuis Zuid-Holland Verslag 
Bijlagen