Home  »  Platform Bodembeheer  »  Platform bodembeheer archief

Platform bodembeheer archief

PresentatieVerslag

Bijeenkomst Datum Locatie Verslagen/presentaties
Aandacht voor nieuwe stoffen 22-02-2024 Online Opname
Verslag
Presentatie
Oude termen en betekenissen in een nieuwe wet 26-09-2023 Online Verslag
Water en Bodem Sturend: plek van bodem in het maatschappelijk debat 20-06-2023 Provincie Noord-Holland Presentatie
Verslag
De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken 14-03-2023 Online Presentatie
Verslag
Een Europese Bodemstrategie voor Nederland 05-12-2022 Online Presentatie
Verslag
Nuttige toepassing grond en bagger – cruciaal voor de verbouwing van Nederland 28-6-2022 Provincie Utrecht Presentatie
Verslag
Versterking van het bodemstelsel 29-3-2022 Online Presentatie
Verslag
Een bewogen bodemjaar 2021; en er komt meer aan! 25-11-2021 Online Verslag
Circulariteit en grondstromen 12-10-2021 Online Verslag
Presentatie
Bodem in de omgevingsvisie 14-09-2021 Online Verslag
Klimaatadaptie en vitale bodem 22-04-2021 Online Presentatie
Verslag
Stikstof in relatie tot bodem en landgebruik 5-03-2021

Online Verslag
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: vitale bodem en landelijk gebied 8-10-2020 Online verslag
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond bodem, water en klimaat 13-02-2020 Provincie Zeeland Presentaties
Verslag
Nieuwe (onderzoeks)technieken 12-11-2019 Provincie Zuid-Holland Presentaties 
verslag
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: stedelijk gebied 3-10-2019 Gemeente Rotterdam Verslag
Presentaties
Regiobijeenkomsten UP Bodem en Ondergrond: de energietransitie 9-07-2019 Heerenveen Verslag
Presentaties
Bodembeheer van de toekomst 18-6-2019 Provincie Noord-Brabant Verslag
Presentaties
Bodem in een veranderde omgeving – warme overdracht 5-7-2018 Provincie Gelderland Verslag
Presentaties
Bodem: een robuuste basis onder de Sustainable Development Goals 18-5-2018 Provincie Utrecht / a.s.r. Verslag
Presentaties
Duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied 11-12-2017 Provinciehuis Overijssel Verslag
Presentaties
Nut en Noodzaak Bodeminformatie 15-11-2017 Eindhoven Verslag
Presentaties
Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie 2-5-2017
18-5-2017
23-5-2017
1-6-2017
Leiden
Almelo
Utrecht
Groningen
Verslag
Presentaties Omgevingsvisie en UP
Presentaties Leiden
Presentaties Twente
Presentaties Utrecht
Presentaties Groningen
Gebiedsgericht samenwerken aan grondwater 11-10-2016 Van der Valk Den Bosch-Vught Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessies
Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem 29-6-2016 Waterschap Zuiderzeeland Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessie
Nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond 26-1-2016 Provinciehuis
Zuid-Holland
Verslag
Plenaire presentaties
Presentaties sessie
Ontwikkelen met het natuurlijk systeem: ondergrond als stevig fundament voor de toekomst 25-3-2014 Utrecht

Verslag

Presentatie Hugo Jungen
(Prov. Utrecht)

Presentatie Hans Groot (Deltares / BwN2)
Presentatie Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAUW) 
Sessie 1 Proeftuinen Schiphol
Sessie 2 Pilots zoetwatervoorziening Zeeland 
Sessie 3 Ijsselvechtdelta Overijssel 
Sessie 4 Ontdek de wondere wereld van de ondergrond 
Sessie 5 Kringlooplandbouw en Veenweide Utrecht

(Kring)loop naar de bodem
Volg de concrete voorbeelden!
5-9-2013 Den Bosch Verslag
Plenaire presentaties
Sessie kringlopen verdienmodellen (GIDO BMF)
Sessie reststromen biobased economy  (Bioclear)
Geovolutie in afvalland (Kees en Renier van Rebel)
Bodemconvenant 27-6-2012 Deventer Verslag
plenaire presentaties, presentaties uit de sessies ondergrond (2x) en vaardigheden, prezi gebiedsgericht grondwaterbeheer, BQ-test
Omgevingsrecht 17-4-2012 Provinciehuis Gelderland Verslag
Presentaties
Bodeminformatie 12-10-2011 Provinciehuis Utrecht Verslag
Plenaire presentaties, presentaties uit de sessies
Stellingen van 12 oktober
Bodem in de bebouwde omgeving 3-3-2011 Stadhuis gemeente Arnhem Verslag
Openingspresentatie wethouder
Sessie praktijk
Sessie verdieping/innovatie
Sessie verbreding
Sessie bewustwording
Meet the Science 11-11- 2010 WUR, Wageningen Verslag
Downloadpagina alle presentaties
10 jaar Platform Bodembeheer nov. 2010 nvt Zie ook het artikel over 10 jaar platform bodembeheer in het blad “Bodem”
Convenant Bodem 8-10-16 juni 2010 Provinciehuizen Zuid-Holland, Overijssel en gemeentehuis Tilburg Verslag
Downloadpagina alle presentaties
De Instrumentenparade 9-2-2010 Provinciehuis Zuid-Holland Verslag
Bijlagen