Home  »  Of wilt u kennis en ervaringen uitwisselen over:  »  Platform Bodembeheer

Platform Bodembeheer

Platform Bodembeheer faciliteert het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van bodembeheer. Het platform organiseert één tot drie keer per jaar een platformdag.

Verder naar:
> Bijeenkomsten Platform Bodembeheer
> Verslagen en publicaties

Bijeenkomst organiseren
Ook biedt het platform u ondersteuning bij het agenderen van onderwerpen, overbrengen van kennis of het organiseren van een bijeenkomst. Afhankelijk van waar behoefte aan is.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • uw project of initiatief presenteren of lanceren;
  • een nieuw onderwerp agenderen;
  • beleidsvoornemens of projectresultaten toetsen en bediscussiëren;
  • aan de slag in een workshop;
  • op excursie of locatiebezoek;
  • enzovoorts.

Op deze manier bereikt u het brede netwerk van het Platform Bodembeheer, met daarin bijna 2000 bodemprofessionals en geïnteresseerden vanuit overheid, bedrijfsleven, wetenschap, etc.
Interesse? Mail naar PBB@expertisebodemenondergrond.nl. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Op de hoogte blijven?
Dat kan! Mail naar PBB@expertisebodemenondergrond.nl. Wij nemen u op in ons adressenbestand en u ontvangt dan uitnodigingen en informatie over onze bijeenkomsten (circa drie keer per jaar).