Home  »  Kennis delen in het onderwijs?  »  Kennis en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO)

Kennis en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO)

Versterken van de positie van bodem en ondergrond in het hoger beroepsonderwijs

Doel van het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) is het versterken van de positie van bodem en ondergrond in het hoger beroepsonderwijs. Dit doet KOBO door:

  • een platform te zijn voor werkveld en hogescholen waarin actuele kennis, praktijkopdrachten, gastcolleges en studenten kunnen worden uitgewisseld;
  • het ondersteunen van de i.s.m. met hogescholen ontwikkelde minor Bodem en Ondergrond in het hbo;
  • het werkveld inspireren om een verbrede blik op bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijke projecten;
  • het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 te helpen bij haar doelstellingen over kennisontwikkeling en kennisdisseminatie.


Lees meer over KOBO op:
> www.kobo-ho.nl

Contact met KOBO
Het KOBO-netwerk wordt aangestuurd door het KOBO-ontwikkelteam. Voor contact met het ontwikkelteam, mail naar info@kobo-ho.nl. Of kijk voor meer informatie op www.kobo-ho.nl.

Partners van KOBO
KOBO is verbonden met diverse organisaties op het gebied van bodem en ondergrond. Dit netwerk vormt de basis voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, praktijkopdrachten en experts.

Ook samenwerken?
Wilt u met uw onderwijsorganisatie ook toetreden tot het samenwerkingsverband en gebruik maken van cursusmateriaal, gastdocenten, stagemogelijkheden en onderzoeksvragen? Neem dan gerust contact op met KOBO. Mail naar: info@kobo-ho.nl .