Home  »  Kennis delen  »  Faciliteiten en dienstverlening

Faciliteiten en dienstverlening

Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond faciliteert kennisoverdracht en kennisverankering op het gebied van bodem en ondergrond. Hiervoor bieden we verschillende diensten en mogelijkheden.

Snel bodemkennis vinden
Met deze website kunt u met één (zoek)opdracht aan zoekmachine Bodemsearch de websites van Bodem+, SIKB, BodemBreedAcademie en de Bodemrichtlijn tegelijk doorzoeken. Dit is een eerste stap om de beschikbare kennis bij SIKB en Bodem+ gestructureerd aan te bieden.

Helpdesk Bodem en Ondergrond: informatiecentrum
Het Expertisenetwerk bemenst één centrale deskundige helpdesk, waar de bodemsector haar vragen kan stellen. Waar nodig, wordt u wegwijs gemaakt in het netwerk van kennisaanbieders en het ruime aanbod aan (bodem)kennis. Via dit ene nummer wordt u over de volle breedte bediend. Ook staan er diverse FAQ’s vermeld waardoor een telefoontje misschien niet eens nodig is.

Platforms voor kennisoverdracht
Platform Bodembeheer en Platform Toezicht Bodem faciliteren het uitwisselen van kennis en ervaring. De platforms bieden u ook ondersteuning bij het agenderen van onderwerpen. Afhankelijk van waar behoefte aan is.

Opleidingen voor starters en ervaren bodemprofessionals
Opleiding en onderwijs zijn van cruciaal belang zijn om nieuwe en ervaren professionals klaar te stomen of bij te scholen voor ons uitdagende werkveld. De BodemBreedAcademie (BBA) is ons platform voor vakgerichte opleidingen voor bodemprofessionals. KOBO, het kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs stimuleert de positie van boden en ondergrond in het hoger onderwijs.