Home > Platforms > Platform Toezicht Bodem

Platform Toezicht Bodem

Platform Toezicht Bodem is een landelijk platform voor alle professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Het platform faciliteert het uitwisselen van kennis en praktijkervaring. Met als doelgroep onder andere toezichthouders, controleurs en handhavers van vooral gemeenten, milieudiensten, provincies en waterkwaliteitbeheerders. Daarnaast zijn uiteraard ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom. Het platform organiseert twee maal per jaar een platformdag.

Verder naar:

> Bijeenkomsten Platform Toezicht Bodem
> Verslagen en publicaties

De organisatie
Het Platform Toezicht Bodem is een gezamenlijk initiatief van Bodem+ en SIKB.
Contactpersonen zijn:
1.    Herman Miedema (herman.miedema@rws.nl)
2.    Annelies de Graaf (annelies.degraaf@sikb.nl)

Voor inschrijvingen en andere vragen kunt u mailen naar info@platformtoezichtbodem.nl.

Op de hoogte blijven?
Dat kan! Mail naar info@platformtoezichtbodem.nl. Wij nemen u op in ons adressenbestand en u ontvangt dan uitnodigingen en informatie over onze bijeenkomsten.TOEZICHT-2