Expertise Bodem en Ondergrond (ENBO) / Platform Bodembeheer
Welkom bij het Platform Bodembeheer

Kennis delen voor beter bodembeheer
Het Platform bodembeheer is opgericht in november 2000 om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen. Sinds die tijd heeft het platform zich zowel inhoudelijk als qua achterban ontwikkeld tot een breed bodemplatform met een actief adressenbestand van ruim 2000 bodemprofessionals.

Komende bijeenkomst Platform Bodembeheer: Duurzaam bodemgebruik in het landelijk gebied - 11 december 2017

In het landelijk gebied bestaan meerdere functies naast elkaar zoals voedsel- en (drink)watervoorziening, natuur, recreatie, ruimte voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Deze functies zijn afhankelijk van een vitaal bodemsysteem. De kwaliteit van het bodemsysteem staat echter in veel gevallen onder druk door onduurzaam landgebruik. Er worden teveel eisen aan het systeem gesteld of functies worden suboptimaal gecombineerd in tijd en / of ruimte.

Tijdens de bijeenkomst over duurzaam bodemgebruik in landelijk gebied kijken we hoe we kunnen samenwerken in het landelijk gebied aan een goede bodemkwaliteit op lange termijn. Hoe ziet handelingsperspectief en –vrijheid er uit voor de verschillende betrokkenen. En hoe kunnen we waarde creëren door een multifunctioneel landgebruik met als doel een breder, rijker, vitaler gebruik van het landelijk gebied.

Programma

Tijd

Onderwerp

12: 30 uur

Inloop met koffie en thee

13:00 uur

Welkom - dagvoorzitter René Schepers (Schepers Adviseurs)

13:20 uur

Blik op de toekomstverhaal: wat gebeurt als we doorgaan zoals nu?

14:00 uur

Wat gebeurt er in Overijssel -  Hester Maij, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Cultuur

14:30 uur

Interactief panel

15:00 uur

4 Parallelle sessies over diverse initiatieven in Overijssel en Nederland. Met o.a.:

·         Mineral Valley Twente, duurzaam omgaan met mest en bodem

·         Land van Waarde: een nieuwe aanpak voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

·         Innovaties in de bodem: betere verbinding tussen high-tech en agrarische praktijk

16:15 uur

Afsluiting van de middag -  dagvoorzitter René Schepers

16.30 uur

Borrel

Datum, route en aanmelden

De bijeenkomst start op maandag 11 december om 13:00 uur (12:30 uur inloop) en we sluiten af met een borrel.
Het provinciehuis van Overijssel is goed bereikbaar via OV, het is ongeveer een kwartier lopen vanaf het station. 
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Meer informatie volgt op deze website. Indien u bent aangemeld voor onze berichten ontvangt u de uitnodiging voor deze bijeenkomsten per mail.

Afgelopen bijeenkomst: Nut en Noodzaak Bodeminformatie
Woensdagmiddag 15 november 2017 bij de Gemeente Eindhoven, stadhuis (Stadhuisplein 1). 
Een verslag en de presentaties vindt u onder archief.

Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie en het omgevingsplan
(Hart van Holland - Leiden 2 mei, Twente - Almelo 18 mei, Utrecht 23 mei en Groningen 1 juni 2017). 

Het platform heeft 4 bijeenkomsten georganiseerd over bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie. Ruim 250 mensen hebben deelgenomen.  

Tijdens de regiobijeenkomsten werden de deelnemers geïnformeerd over de omgevingsvisie. Daarnaast zijn diverse cases uit de regio besproken om deze verder te helpen in de zoektocht bij het maken van een goede omgevingsvisie waarmee integraal gewerkt kan worden.

Een verslag en de presentaties vindt u onder archief.