Schakeldag Rijkswaterstaat

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in ‘s-Hertogenbosch.

BRO Ketendag

Tijdens deze ketendemo kijken we terug naar wat in het tweede kwartaal is gerealiseerd.

‘We gaan nog veel plezier beleven aan de bodem’

Sinds de start van de Bodembreed Academie (een initiatief van Bodembeheer Nederland, SIKB, en KOBO-HO), groeit zowel het aantal leermodules als gebruikers elke dag. De Bodembreed Academie wordt steeds meer als vanzelfsprekend ervaren, de deelnemers zijn enthousiast en organisaties en instellingen werken graag mee. Sonja Kooiman en Vincent Breij, betrokken vanaf het allereerste begin, vertellen over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Webinar Introductie Bodemdaling

Op 3 juli organiseert Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling.

DAP (Delft Aardwarmte Project) symposium

We are in a world of drastic changes. We all experienced how fragile the European energy market is, dependent on countries and factors such as pandemics and wars that probably no one expected could happen in the modern world.