Home > Opleidingen en Cursussen > Milieukundig begeleider

Milieukundig begeleider (BRL SIKB 6000)

Examen Theorie en Praktijk

De BodemBreedAcademie (BBA), ons platform voor vakgerichte opleidingen, onderhoudt de examenreglementen van het examen Milieukundig begeleider BRL SIKB 6000.
Met het succesvol afronden van zowel het theorie- als het praktijkexamen milieukundig begeleider voldoet u  aan de competentie-eisen zoals gesteld in protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg).

Inschrijven voor het examen (theorie en praktijk)
Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor het eerstvolgende examen. Op het formulier vindt u ook de inschrijfgelden voor de examens.  

> Inschrijven examen Milieukundig begeleider

Data voor het theorie-examen in 2018:  

  • Vrijdag 7 september
  • Maandag 10 september
  • Vrijdag 9 november
  • Maandag 19 november

Data voor het praktijkexamen in 2018:

  • Vrijdag 28 september
  • Vrijdag 23 november

 


Locatie en tijd
Het examen vindt plaats bij de BodemBreedAcademie in Gouda (Burgemeester van Reenensingel 101). Na inschrijving ontvangt u het precieze tijdstip en verdere informatie.

Procedures en competenties
De procedures rond het examen Milieukundig begeleider (MKB) zijn vastgelegd in het Examenreglement MKB. De competenties van een milieukundig begeleider staan in het Functiedocument MKB. De daarin gebruikte termen worden toegelicht in het Competentiedocument van de BodemBreedAcademie.

NB: Bovenstaande nieuwe versies van het Examenreglement en het Functiedocument zijn van toepassing op nieuwe examentrajecten, ingezet per 1 januari 2018. De vorige versies blijven van toepassing op herexamens die worden afgelegd in opvolging op een vóór 1 januari 2018 afgelegd examen. Klik hier voor de vorige versie van het Examenreglement MKB (versie 10). Klik hier voor de vorige versie van het Functiedocument MKB (versie 4).  Het Competentiedocument is niet gewijzigd.