Home  »  Examens  »  Milieukundig begeleider

Milieukundig begeleider

SIKB onderhoudt de examenreglementen van het examen Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen. 

Met het succesvol afronden van zowel het theorie- als het praktijkexamen milieukundig begeleider voldoet u  aan de competentie-eisen zoals gesteld in protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg).

Kijk hier voor meer informatie, het examenreglement en het inschrijfformulier.