Home  »  Nieuwsuitgelicht

Programma Versterking Bodemstelsel

Veertig concrete verbetermaatregelen Beiden zijn van origine “Wageningers” en momenteel actief betrokken bij het Programma Versterking Bodemstelsel: Bart Crijns is als projectleider verantwoordelijk voor het project Versterking van de publieke sturing en de inrichting van het stelsel zelf. Gwen van de Bilt neemt als projectleider de versterking van de VTH-keten voor haar rekening.

Met goed watermanagement kan er zó veel meer

Weinigen benaderen de bodem zo breed als hydroloog Jasper Griffioen. Zo onderzoekt hij het tempo van bodemdaling, het effect van de toevoeging van olivijn aan havenslib, de doorlatenheid van aquitards, de grondwaterkwaliteit en, in het buitenland, het tegengaan van de vervuiling van de Ganges en de bescherming van de tijgerhabitat in Nepal en India. Het is slechts een greep.

Inzicht in het proces van kennis ontwikkelen naar kennis toepassen

‘In Flevoland verbinden we onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar. Zo vinden vernieuwingen hun weg naar de praktijk. Als metafoor gebruiken we hiervoor de agro-innovatiemotor. De focus ligt op de implementatie van vernieuwingen in de praktijk, waar agro-ondernemers aan de wieg staan; gevoed door vragen uit de markt en gesteund door kennisinstituten. De Aeres […]

‘Nieuwe meettechnieken zijn niet altijd even handig’

‘Wat een bijzonder bijkomend probleem bleek was de te gebruiken meettechniek. In 25 jaar veranderen meetmethoden, meetapparaten etc. etc. Wil je dan toch de gegevens van al die jaren vergelijkbaar houden, dan moet je consequent op dezelfde wijze en met dezelfde apparatuur bemonsteren en meten’.

Tijd maakt meer biologische afbraak van PAK mogelijk

Geef met PAK verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra van de Wageningen University & Research. Het voor micro-organismen beschikbare deel van de vervuiling kan in een jaar biologisch worden afgebroken. Het deel dat langzaam vrijkomt kan binnen zeven jaar worden afgebroken. Het overblijvende deel komt heel langzaam vrij uit de bodem en kan in de volgende 20 jaar worden afgebroken. De verdeling over de verschillende delen is meetbaar en het verloop van de biologische afbraak is daardoor voorspelbaar.

‘Ik sprak altijd weer zeer gepassioneerde bodemprofessionals’

‘De passie, de kennis en de voortdurende behoefte aan innovatie, dat is wat mij altijd lang heeft gefascineerd in de sector bodem en ondergrond’. Manon Snelder, redacteur van de nieuwsbrief en de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond, gooit het roer om. ‘Ik vind het tijd geworden om – hopelijk – eenzelfde passie in een geheel andere maatschappelijke sector te vinden en daarover te kunnen schrijven’.