Ecosysteemdiensten als basis voor ruimtelijke ontwikkelingen

De natuur levert de mensen veel: voedsel, hout, gezuiverd drinkwater, de bestuiving van gewassen – het zijn zogenoemde ecosysteemdiensten. Bij het RIVM wordt binnen het programma Biodiversiteit en Natuurlijk Kapitaal onderzocht hoe deze diensten uitgangspunt kunnen zijn voor de ruimtelijke inrichting. Projectleider Niels Schoffelen licht toe, bijgestaan door teamleden Marcelle Lock, Mart Verwijmeren, Ido Toxopeus […]